martes, 15 de enero de 2008

Theos

  1. Teogonia: Origen i genealogia dels déus.

  2. Teologia: Ciència que tracta déu per mitjà de la fe i la revelació.

  3. Teomonisme: Monoteisme, creencia en un sol déu.

  4. Teomania: Obsessió per el culte a un o més déus.

No hay comentarios: