martes, 6 de mayo de 2008

RELACIONS

Les relacions entre persones són sempre complicades, i poden ser de moltes maneres. Així, trobem la simpatia (sentiment positiu envers algú), o la antipatia (negatiu). També podem trobar l’empatia, que és, sense ser necessàriament simpatia, posar-nos al lloc de l’altre i ser capaços de comprendre’l.


En relació al gènere humà sencer, trobem dues conductes oposades: la filantropia (estima desinteressada dels humans) i la misantropia (odi envers els humans)

Quan es tracta de relacions sexuals, trobem conceptes com la pedofília i la pederàstia, que consisteixen en l’abús sexual a menors, i per tant són delictes greus. També podem trobar conductes ben normals, com l’heterosexualitat (inclinació sexual envers els individus del sexe oposat) o l’homosexualitat (envers individus del mateix sexe)

També podem trobar relacions de matrimoni i unió. La monogàmia és tenir una sola parella al mateix temps, la poligàmia, per contra és tenir-ne més d’una. L’endogàmia, és la pràctica d’unir-se amb individus d’un mateix grup, i sol dur problemes de consanguinitat. L’exogàmia, és la pràctica d’unir-se amb individus d’altres grups.

Pel que fa al govern de les nostres societats trobem sistemes molt diversos. La dictadura és el règim en el que una sola persona mana. La monarquia, s’assembla a la dictadura, ja que una sola persona mana, però es diferencia en ser el càrrec de rei hereditari; també existeix la monarquia parlamentària, en la que el rei s’ajuda d’un parlament democràtic per a decidir, o fins i tot el rei no decideix. L’oligarquia és el govern d’uns pocs. La democràcia és el govern del poble, generalment en forma d’elecció del governant. La plutocràcia és el govern dels rics. Un sistema molt de moda darrerament és el govern de la paperassa i l’administració, es tracta de la burocràcia.

No hay comentarios: