martes, 15 de abril de 2008

COSCOLL i TOMANÍ

En col.laboració amb una activitat multidisciplinar de l'IES Broch i Llop, he elaborat dos posts sobre arbusts de la nostra zona; un sobre el tomaní, i l'altre sobre el coscoll. Tot i que trobe que amdós són interessants, per a mi ha estat més profitós el del tomaní, d'una banda perquè així n'he descobert el nom en català (tomaní o caps d'ase) , ja que abans només en coneixia el castellà (cantueso); i per una altra banda, ja que és una planta que coneixia molt menys que el coscoll, encara que d'aquest ultim també n'he descobert altres variants, com coscolla o garric.
Sobre el mateix tema podeu visitar aquest post

No hay comentarios: