miércoles, 22 de mayo de 2013

Omofàgia versus homofàgia: de l'entussiasme bàquic a la Biologia.

Quan em vaig plantejar la meua contribució al blog Discipuli Minervae, vaig pensar en posar un exemple de la ventaja que suposava el coneixement de l’etimologia de les paraules per millorar l’ortografia. Així, vaig pensar en la diferència entre omofàgia i homofàgia, la qual, a més a més, em permetia tractar àmbits tan diversos com l’antropologia i la  religió, d’una banda; i la biologia, de l’altra.
Però quina ha sigut la meua sorpresa en adonar-me que la primera no figura en el Diccionari de la RAE i la segona, ni en el de la RAE, ni en el de l’IEC, ni de moment en cap que haja trobat.
Investigant sobre aquestes dues, m’he trobat que moltes paraules que utilitza qualsevol alumne de Biologia de 2n de Batxillerat no figuren en els principals diccionaris. (Sí hi figuren en diccionaris més especialitzats). I he pensat que la meua contribució ha de ser insistir en què els alumnes vegen que l’assignatura de Fonaments lèxics no sols els facilita la comprensió i l’aprenentatge del vocabulari actual, sinó també del futur.
Finalment, les paraules estudiades són omofàgia, autofàgia i heterofàgia, a més de la proposta d’homofàgia.

Homofàgia:  ὁμός "igual, semblant" + φαγεῖν  "menjar": “alimentar-se d'éssers /organismes semblants”.
No atestiguada en cap diccionari; però basant-me en els procediments de formació de paraules, crec que és possible en el món de la biologia; per tant, de moment, possible invenció meua.
En altres llengües hauria de ser: espanyol: homofagia; anglés: homophagy; francés: homophagie.
Omofàgia: del llatí omophagia i aquest, del grec ὠμοφαγία, ὠμός "cru" + φαγεῖν "menjar" alimentar-se de carn crua.
Segons l'Institut d'Estudis Catalans i altres diccionaris catalans, amb aquestes accepcions:
  • Habitud de menjar carn crua. (En el Diccionario médico-biológico, histórico y etimológico de la Universitat de Salamanca, l'únic en castellà on he trobat la paraula, diu: "Ingesta de alimentos crudos", sense especificar que es tracte de carn).
  • Qualitat d'omòfag.
  • Sacrifici ritual seguit d'ingestió de carn crua.
En el món grec, part del ritual celebrat per les Bacants (> Βάκχαι, Bacants, seguidores de Bacus) en honor del déu Dionís (=Bacus), que, quan arribaven a la ἔκστασις (eixida d'elles mateixa) i el ἐνθουσιασμός (possessió per part de la divinitat), esquarteraven un animal (σπαραγμός) i es menjaven la seua carn crua  (ὠμοφαγία) en una espècie de comunió amb el déu.   


En altres llengües: espanyol: omofagia; anglés: omophagy; francés: omophagie.

Autofàgia: αὐτός “u mateix” + φαγεῖν "menjar": Alimentar-se d’un mateix. Amb significats més específics per a la Biologia i la Medicina.
En altres llengües: espanyol: autofagia; anglés: autophagy; francés: autophagie. 
Heterofàgia: ἕτερος “altre, distint” + φαγεῖν "menjar": Alimentar-se d’un altre, d'algú distint. Digestió de restes cel·lulars per part de cèl·lules fagocitàries, segons el TERMCAT. 
En altres llengües: espanyol: heterofagia; anglés: heterophagy; francés: hétérophagie.

Crec que si els alumnes de Ciències estudiaren un poc d'etimologia, apredrien d'una manera molt més fàcil les seues matèries.

 Bibliografia: 
http://www.diccionari.cat/
http://dlc.iec.cat/
http://www.termcat.cat/
http://dcvb.iecat.net/
 


No hay comentarios: